Logos Trainingen

Voor Renée van Logos Trainingen maakte ik een uitgebreide website waar ze alle informatie over haar programma kan delen. De website is zo ingericht dat ze op een ‘foolproof’ manier zelf nieuwe agenda-items kan toevoegen en ervaringen van klanten kan delen. Voor het design namen we het bestaande logo als uitgangspunt.

logostrainingen.nl