Protestantse Kerk Amsterdam-Noord

De Protestantse Kerk Amsterdam Noord kwam bij mij met het verzoek voor een duidelijke, frisse website voor de drie kerkelijke gemeentes. De website moest makkelijk te onderhouden zijn en over een nieuws en activiteitenmodule beschikken. Met drie losse websites als basis dacht ik grondig mee over een gebruiksvriendelijke indeling en inhoud en schreef ik mee aan de teksten.

protestantsekerkamsterdamnoord.nl